Miljölådor: spillskydd för 2 fat

Spillskydd skapar en säkrare arbetsmiljö och minskar oljespill.

08.900

Teknisk information

  • Produktnummer: 08.900
  • Volym: 225 liter
  • Längd 150 cm
  • Höjd ca 45 cm
  • Bredd 110cm
  • Plats för 2 fat

Posted in Dieselvärme, Tankar, drivmedel, fat and tagged , , , .