Transporttank Extreme 3000 l

Hos Pannman kan du hyra ADR tankar av olika slag för transport eller förvaring av drivmedel. MPP´s dubbelmantlad dieseltankar är praktiska, transportvänliga och miljögodkända.

38.7530

Teknisk information

 • Produktnummer: 38.7530
 • Kapacitet 2776 liter
 • Vikt tomma behållare 1388 kg
 • Vikt fyllda behållare kg
 • Bredd 160 cm
 • Höjd 133 cm
 • Längd 233 cm

Transporttank Extreme 1000 l

Hos Pannman kan du hyra ADR tankar av olika slag för transport eller förvaring av drivmedel. MPP´s dubbelmantlad dieseltankar är praktiska, transportvänliga och miljögodkända.

38.7535

Teknisk information

 • Produktnummer: 38.7535
 • Kapacitet 936 liter
 • Vikt tomma behållare 736 kg
 • Vikt fyllda behållare … kg
 • Bredd 118 cm
 • Höjd 133 cm
 • Längd 130 cm

Miljölådor: spillskydd för 2 fat

Spillskydd skapar en säkrare arbetsmiljö och minskar oljespill.

08.900

Teknisk information

 • Produktnummer: 08.900
 • Volym: 225 liter
 • Längd 150 cm
 • Höjd ca 45 cm
 • Bredd 110cm
 • Plats för 2 fat

Bränsle

Behöver du bränsle till dina byggtorkar och pannor? Pannman kan leverera både tankar och bränsle. Du kan välja mellan:

 • Eldningsolja vinterkvalitet E32
 • EcoPar A – ett ultra rent drivmedel för dieselmotorer, EcoPar A är ogiftigt och därmed oskadligt för vattenlevande organismer som t.ex. fisk, rom, yngel, musslor, kräftdjur och alger. EcoPar A är särskilt lämpligt vid arbete i närheten av vattenskyddsområden, naturreservat, skyddsvärda biotoper, och andra känsliga naturmiljöer.
 • HVO olja

Fat

Nya tomfat 200l för eldningsolja eller Eco Par A.

08.02

Teknisk information

 • Produktnummer: 08.02
 • Kapacitet 210 liter
 • Diameter ca 60 cm
 • Höjd 85 cm

ADR tank 3000 liter

Hos Pannman kan du hyra ADR tankar av olika slag för transport eller förvaring av drivmedel. MPP´s dubbelmantlad dieseltankar är praktiska, transportvänliga och miljögodkända.

38.7525

Teknisk information

 • Produktnummer: 38.7525
 • Kapacitet 3000 liter
 • Vikt tomma behållare 992 kg
 • Vikt fyllda behållare 3682 kg
 • Bredd 155 cm
 • Höjd 132 cm
 • Längd 230 cm

ADR tank 910 liter

Hos Pannman kan du hyra ADR tankar av olika slag för transport eller förvaring av drivmedel. MPP´s dubbelmantlad dieseltankar är praktiska, transportvänliga och miljögodkända.

38.7510

Teknisk information

 • Produktnummer: 38.7510
 • Kapacitet 910 liter
 • Vikt tomma behållare 484 kg
 • Vikt fyllda behållare 1578 kg
 • Bredd 115 cm
 • Höjd 130 cm
 • Längd 115 cm