Om oss

Affärsidén

Pannmans huvudsakliga affärsidé går ut på att hyra ut tillfällig byggvärme. Ångpannor/generatorer till industrier och byggföretag. Utbudet av byggtorkar och varmvattenpannor är brett, med kapacitet för att värma upp stora ytor och mängder. Vi har till exempel ångpannor som kan producera upp till 1000 kilo ånga per timma, varmvattenpannor på upp till 500 kW och ånggeneratorer för ett arbetstryck på upp till 28 bar. Vi har ett stort utbud av tjältinare, där vi anskaffat den maskin vi anser är bäst för ändamålet samt för miljön. Vi har tillfälliga system med aerotemprar som kan utgå ifrån fjärrvärme eller varmvattenpannor, vilket leder till en effektiv samt miljövänlig uppvärmning/uttorkning av erat projekt. Vi har egen transport med utbildade chaufförer för transport av dieselolja med ADR- intyg. Samtliga tankar har miljölådor. Vi kan även erbjuda lösningar för tappvarmvatten, gascontainrar, vanliga containrar, elverk mm.

Se artiklar för mer detaljer.

Historia

Pannman grundades av Valter Wallin år 1981, med affärsidén att hyra ut värme till industrier och byggföretag. Sex år senare, 1987, registrerades det som aktiebolag. Företaget startades i Södertälje och har sedan dess flyttat till bland annat Bromma och Vårby, för att sedan åter hamna i Södertälje i lokaler på Oxelgrensvägen i Wedas industriområde.

Sedan i juni 2019 har vi flyttat till nya lokaler på Skälbyvägen 19 i Nykvarn.

 

Utbudet har genom åren växt till sig och har de allra senaste inom tillfällig uppvärmning.

Vår personal kan transportera, montera, utbilda och demontera dessa maskiner hos våra kunder.
Vi åtar oss även reparationer av andras maskiner i den mån vi hinner.