Elutrustning

Skarvkablar, grenuttag, byggcentral, undercentral. Vi har allting som behövs för era behov.

Kablar

Byggcentral

Undercentral 63A

Varmluftsfläkt TF36EL

Varmluftsfläkt TF18EL

Varmluftsfläkt TF9EL-S

Varmluftsfläkt VF 9 B

Varmluftsfläkt TF 3EL B

Fläkt 2 kW