Bränsle

Behöver du bränsle till dina byggtorkar och pannor? Pannman kan leverera både tankar och bränsle. Du kan välja mellan:

  • Eldningsolja vinterkvalitet E32
  • EcoPar A – ett ultra rent drivmedel för dieselmotorer, EcoPar A är ogiftigt och därmed oskadligt för vattenlevande organismer som t.ex. fisk, rom, yngel, musslor, kräftdjur och alger. EcoPar A är särskilt lämpligt vid arbete i närheten av vattenskyddsområden, naturreservat, skyddsvärda biotoper, och andra känsliga naturmiljöer.
  • HVO olja

Posted in Dieselvärme, Tankar, drivmedel, fat and tagged , , .