Transporttank Extreme 3000 l

Hos Pannman kan du hyra ADR tankar av olika slag för transport eller förvaring av drivmedel. MPP´s dubbelmantlad dieseltankar är praktiska, transportvänliga och miljögodkända.

38.7530

Teknisk information

 • Produktnummer: 38.7530
 • Kapacitet 2776 liter
 • Vikt tomma behållare 1388 kg
 • Vikt fyllda behållare kg
 • Bredd 160 cm
 • Höjd 133 cm
 • Längd 233 cm

Transporttank Extreme 1000 l

Hos Pannman kan du hyra ADR tankar av olika slag för transport eller förvaring av drivmedel. MPP´s dubbelmantlad dieseltankar är praktiska, transportvänliga och miljögodkända.

38.7535

Teknisk information

 • Produktnummer: 38.7535
 • Kapacitet 936 liter
 • Vikt tomma behållare 736 kg
 • Vikt fyllda behållare … kg
 • Bredd 118 cm
 • Höjd 133 cm
 • Längd 130 cm

ADR tank 2000 liter ABG

Hos Pannman kan du hyra ADR tankar av olika slag för transport eller förvaring av drivmedel. ABG Transmaster staplingsbar tank.

38.7517

Teknisk information

 • Produktnummer: 38.7517
 • Kapacitet 2000 liter
 • Vikt tomma behållare 860 kg
 • Bredd 119 cm
 • Höjd 133 cm
 • Längd 232 cm

Miljölådor: spillskydd för 2 fat

Spillskydd skapar en säkrare arbetsmiljö och minskar oljespill.

08.900

Teknisk information

 • Produktnummer: 08.900
 • Volym: 225 liter
 • Längd 150 cm
 • Höjd ca 45 cm
 • Bredd 110cm
 • Plats för 2 fat

Bränsle

Behöver du bränsle till dina byggtorkar och pannor? Pannman kan leverera både tankar och bränsle. Du kan välja mellan:

 • Eldningsolja vinterkvalitet E32
 • EcoPar A – ett ultra rent drivmedel för dieselmotorer, EcoPar A är ogiftigt och därmed oskadligt för vattenlevande organismer som t.ex. fisk, rom, yngel, musslor, kräftdjur och alger. EcoPar A är särskilt lämpligt vid arbete i närheten av vattenskyddsområden, naturreservat, skyddsvärda biotoper, och andra känsliga naturmiljöer.
 • HVO olja

Fat

Nya tomfat 200l för eldningsolja eller Eco Par A.

08.02

Teknisk information

 • Produktnummer: 08.02
 • Kapacitet 210 liter
 • Diameter ca 60 cm
 • Höjd 85 cm

ADR tank 3000 liter

Hos Pannman kan du hyra ADR tankar av olika slag för transport eller förvaring av drivmedel. MPP´s dubbelmantlad dieseltankar är praktiska, transportvänliga och miljögodkända.

38.7525

Teknisk information

 • Produktnummer: 38.7525
 • Kapacitet 3000 liter
 • Vikt tomma behållare 992 kg
 • Vikt fyllda behållare 3682 kg
 • Bredd 155 cm
 • Höjd 132 cm
 • Längd 230 cm

ADR tank 2000 liter

Hos Pannman kan du hyra ADR tankar av olika slag för transport eller förvaring av drivmedel. MPP´s dubbelmantlad dieseltankar är praktiska, transportvänliga och miljögodkända.

38.7515

Teknisk information

 • Produktnummer: 38.7515
 • Kapacitet 2000 liter
 • Vikt tomma behållare 810 kg
 • Vikt fyllda behållare 2665 kg
 • Bredd 115 cm
 • Höjd 132 cm
 • Längd 230 cm

ADR tank 910 liter

Hos Pannman kan du hyra ADR tankar av olika slag för transport eller förvaring av drivmedel. MPP´s dubbelmantlad dieseltankar är praktiska, transportvänliga och miljögodkända.

38.7510

Teknisk information

 • Produktnummer: 38.7510
 • Kapacitet 910 liter
 • Vikt tomma behållare 484 kg
 • Vikt fyllda behållare 1578 kg
 • Bredd 115 cm
 • Höjd 130 cm
 • Längd 115 cm