FrostHeater HW 3600

FrostHeater HW 3600 – Marknadens effektivaste upptiningssystemet för mark.

Verkningsfull för tjältining, uppvärmning, betongarbete, skadesanering.

56.2176

Teknisk information

 • Produktnummer: 56.2176
 • Pumpkapacitet: 3900 l/h
 • Antal pumpar : 1 st
 • Systemtryck: 2-6 bar
 • Maximal värmeeffekt: 103 kW
 • Typ av brännare: 1 stegs
 • Eldningsteknisk verkningsgrad: 94%
 • Vätsketemperatur: 0-100 C
 • Dieselforbruk: Genomsnittlig förbrukning 3,5 liter/h vid tining. Max 9,0 liter/h vid konstant brännardrift
 • Diesel: Vinterdiesel, arktisk klass 2
 • Kapacitet: 320 liters dieseltank
 • Vikt : 2200 kg
 • VTV*-vätska: HW VTV-vätska
 • VTV* tankvolym:50 liter
 • Antal slangkretsar: 3x210m
 • Elektrisk anslutning: 230V/16A
 • Anslutning till extern dieseltank
 • Servicedörrar: 4 dörrar för lättare serviceåtkomst
 • GPS track unit : GPS position och driftshistoria

Tillbehör

Liknande produkter:

Posted in HeatWork and tagged , .