HeatWork Service

Äger du en HeatWork tjältinare? Vi kan hjälpa dig med din årliga service av dina maskiner:

 • Brännarservice
 • Service på elverket
 • Service på slangar
 • Byte av VTV vätska samt nya filter.
 • Rengöring av Diesel- & VTVtank
 • Testkörning
 • Samt reparationer i mån av tid, ring eller maila.

Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss vänligen ring 08-550 866 66

Öppettider: Måndag – fredag 07.00-16.00

E-mail kundservice: info@pannman.se

FrostHeater HW 3600

FrostHeater HW 3600 – Marknadens effektivaste upptiningssystemet för mark.

Verkningsfull för tjältining, uppvärmning, betongarbete, skadesanering.

56.2176

Teknisk information

 • Produktnummer: 56.2176
 • Pumpkapacitet: 3900 l/h
 • Antal pumpar : 1 st
 • Systemtryck: 2-6 bar
 • Maximal värmeeffekt: 103 kW
 • Typ av brännare: 1 stegs
 • Eldningsteknisk verkningsgrad: 94%
 • Vätsketemperatur: 0-100 C
 • Dieselforbruk: Genomsnittlig förbrukning 3,5 liter/h vid tining. Max 9,0 liter/h vid konstant brännardrift
 • Diesel: Vinterdiesel, arktisk klass 2
 • Kapacitet: 320 liters dieseltank
 • Vikt : 2200 kg
 • VTV*-vätska: HW VTV-vätska
 • VTV* tankvolym:50 liter
 • Antal slangkretsar: 3x210m
 • Elektrisk anslutning: 230V/16A
 • Anslutning till extern dieseltank
 • Servicedörrar: 4 dörrar för lättare serviceåtkomst
 • GPS track unit : GPS position och driftshistoria

Tillbehör

Liknande produkter:

FrostHeater HW 1800

FrostHeater HW 1800 – Marknadens effektivaste upptiningssystemet för mark. Verkningsfull för tjältining, uppvärmning, betongarbete, skadesanering.

56.2175

Teknisk information

 • Produktnummer: 56.2175
 • Pumpkapacitet: – 2100 l/h
 • Antal pumpar : – 1 st
 • Systemtryck: – 2-6 bar
 • Maximal värmeeffekt: 70 kW
 • Typ av brännare: 1 stegs
 • Eldningsteknisk verkningsgrad: 94%
 • Vätsketemperatur: 0-90 C
 • Dieselforbruk: Genomsnittlig förbrukning 3,5 liter/h vid tining av 200m2. Max 7,0 liter/h vid konstant brännardrift
 • Diesel: Vinterdiesel, arktisk klass 2
 • Kapacitet: 320 liters dieseltank
 • Vikt : 2000 kg
 • VTV*-vätska: HW VTV-vaeske
 • VTV* tankvolym:50 liter
 • Antal slangkretsar: 2x315m
 • Elektrisk anslutning: 230V/10A
 • Servicedörrar: 4 dörrar för lättare serviceåtkomst
 • GPS track unit : GPS position och driftshistoria

Tillbehör

Liknande produkter: