HeatWork CliWi exchanger 100 kW

HeatWork CliWi exchanger 100 kW – Värmeväxlare.

56.2177

Teknisk information

 • Produktnummer 56.2177
 • Vikt utan/med vätska: 75kg/85 kg
 • Bredd 66 cm
 • Höjd 115 cm
 • Längd 70 cm
 • Växlare, temperatur -196/+200 °C
 • Växlare område: 1,94 m²
 • Max flöde, primärsida: 3900 l/h
 • Max flöde, sekundärsida: 5000 l/h
 • Max tryck primärsida: 18 bar
 • MAx tryck sekundärsida 3,0 bar
 • Pumpkapacitet: max 6000l/h
 • Elektrisk anslutning: 1-fas / 230V / 200W
 • Pump temperatur: -10/110°C

Tillbehör

Liknande produkter:

HydroHeater

HW HydroHeater Mobil enhet för snabb leverans av varmt vatten. Effektiv också för tjältining, uppvärmning, betongarbete, skadesanering.

56.21740

Teknisk information

 • Produktnummer: 56.21740
 • Pumpkapacitet: 3900 l/h primärsidan, 6000 l/h sekundärsidan
 • Antal pumpar : 1 st primärsidan, 1 st sekundärsidan
 • Systemtryck: 2-6 bar primärsidan, 0-6 bar sekundärsidan
 • Maximal värmeeffekt: 103 kW
 • Typ av brännare: 1 stegs
 • Eldningsteknisk verkningsgrad: 94%
 • Vätsketemperatur: 0-100 C
 • Dieselforbruk: 10 l/h vid konstant brännardrift
 • Diesel: Vinterdiesel, arktisk klass 2
 • Kapacitet: 320 liters dieseltank ; 100 liters vattentank
 • Vikt med diesel/utan diesel:Med diesel 1980 kg/ utan diesel 1660 kg
 • VTV*-vätska: HW VTV-vaeske
 • VTV* tankvolym:50 liter
 • Antal slangkretsar: 2x25m
 • Elektrisk anslutning/energiförbrukning: 230V 2600W
 • Anslutning till extern dieseltank
 • Servicedörrar: 4 dörrar för lättare serviceåtkomst
 • GPS track unit : GPS position och driftshistoria

Tillbehör

Liknande produkter: