Om oss

Affärsidén

Pannmans huvudsakliga affärsidé går ut på att hyra ut tillfällig byggvärme. Ångpannor/generatorer till industrier och byggföretag. Utbudet av byggtorkar och varmvattenspannor är brett, med kapacitet för att värma upp stora ytor och mängder. Vi har till exempel ångpannor som kan producera upp till 1000 kilo ånga per timma, varmvattenspannor på upp till 760 kw och ånggeneratorer för ett arbetstryck på upp till 28 bar. Tjältining av mark vintertid. Där har vi anskaffat den maskin vi anser är bäst för miljön. Finns så klart andra alternativ också. Vi har egen transport med utbildade chaufförer för transport av dieselolja med ADR- intyg. Samtliga tankar har miljölådor. Vi kan även erbjuda Tjältinare, Hydroheater vid behov av varmvatten, gas containrar, vanliga containrar, elverk mm.

Se artiklar för fullständigt utbud.

Historia

Pannman grundades av Valter Wallin år 1981, med affärsidén att hyra ut värme till industrier och byggföretag. Sex år senare, 1987, registrerades det som aktiebolag. Företaget startades i Södertälje och har sedan dess flyttat till bland annat Bromma och Vårby, för att sedan åter hamna här i Södertälje i dess nuvarande lokaler på Oxelgrensvägen i Wedas industriområde.
Utbudet har genom åren växt till sig och har de allra senaste inom tillfällig uppvärmning.

Vår personal kan transportera, montera,utbilda , demontera, dessa maskiner hos våra kunder.
Även reparationer av andras maskiner åtar vi oss.
I den mån vi hinner.