Värmepanna 350 kw inbyggd i container
Picture of Vrmepanna 350 kw inbyggd i container

Grupp 55 - Värmepannor och ånggeneratorer

Undergrupp 1350 - Värmepanna 350 kw inbyggd i container

Beskrivning
Ånggeneratorer används huvudsakligen när du skall tina tjäle, is eller snö i gjutformar. Passande tillbehör är slang och ångspjut. Där elalutning saknas är den gasoldrivna generatorn Ång-Janne mest lämplig.

Säkerhetsdokument saknas


TillbehörAntalBeskrivning