Mobil fjärrvärmecentral TFUC 400D EZE SE
No picture was defined for this item (this is a default image)

Grupp 56 - Torknings- och uppvärmningsanordningar

Undergrupp 5157 - Mobil fjärrvärmecentral TFUC 400D EZE SE

Beskrivning
Undercentralen används till att överföra värme från fjärrvärmenät eller panncentral. Användningsområdet är i första hand att komma åt fjärrvärmen när de permanenta undercentralerna inte är färdiga eller byts under en period. Undercentralen består av värmeväxlare, expansionskärl, cirkulationspump, reglerutrustning, samt diverse ventiler.

Säkerhetsdokument saknas


TillbehörAntalBeskrivning
A5191Mobil fjärrvärmecentral TFUC 400D EZE Sekundärsida