Förångningsskåp kap <32kg/tim med oljeavskiljare
Picture of Frngningsskp kap <32kg/tim med oljeavskiljare

Grupp 56 - Torknings- och uppvärmningsanordningar

Undergrupp 1764 - Förångningsskåp kap <32kg/tim med oljeavskiljare

Beskrivning

Säkerhetsdokument saknas

Gasolförbrukningupp till 32Kg/tim
Ström16A matning/ elförbruk. 6kw

TillbehörAntalBeskrivning