Förångningsskåp kap<32kg/tim
Picture of Frngningsskp kap<32kg/tim

Grupp 56 - Torknings- och uppvärmningsanordningar

Undergrupp 1763 - Förångningsskåp kap<32kg/tim

Beskrivning
Klimatet i Norden är skiftande, med stora temperatur-och nederbördsskillnader mellan årstiderna. Hos Pannman finns alltid rätt utrustning för att hantera temperaturproblem, vare sig det gäller värmesystem, elvärmefläktar, tjältiningsutrustning eller avfuktningsaggregat och kylanläggningar.

Säkerhetsdokument saknas

Gasolförbrukningupp till 32Kg/tim
Ström16A matning/ elförbruk. 6kw

TillbehörAntalBeskrivning