Övergångslåda 32/16 Amp
Picture of vergngslda 32/16 Amp

Grupp 52 - Generatorer och elutrustningar

Undergrupp 1 - Övergångslåda 32/16 Amp

Beskrivning
För elförsörjningen på industristopp eller tillfälliga anläggningar samt för bygg och anläggningsarbete kan vi erbjuda ett komplett sortiment av huvud- och undercentraler. För att öka din säkerhet är naturligtvis samtliga centraler som hyrs ut av Pannman försedda med jordfelsbrytare.

Säkerhetsdokument saknas


TillbehörAntalBeskrivning
52.321Elkabel 32 Amp 0,90:-mtr/dag
52.161Elkabel 16 Amp 0,50:-mtr/dag