Artiklar

55 – Värmepannor och ånggeneratorer

1000 Elpanna 42 kW

1200 Värmepanna 200 kw inbyggd i container

1350 Värmepanna 350 kw inbyggd i container

1360 Värmepanna 440 kw inbyggd i container

1500 Värmepanna 500 kw inbyggd i container

1750 Värmepanna 750 kw inbyggd i container

2353 Ångpanna inbyggd i container

4223 Varmvattenpanna, 9 kW eldriven

4514 Mobil panncentral

6113 Ånggenerator inbyggd i container

6204 Ånggenerator bensin & diesel

6310 Steam Mate - gasoldriven ånggenerator

6311 Ånggenerator (ångjanne), gasoleldad

800 Cirkulationspump/med kärl på pirra

56 – Torknings- och uppvärmningsanordningar

1103 Byggtork Thermox 30

1104 Byggtork Thermox 55

1105 Byggtork Thermox TB 110

1202 Byggtork Remko PGM30

1203 Byggtork Remko Pgm 60

1204 Byggtork Kid 80 AE

1205 Byggtork Munters/Sial Arg 100 AE

1207 Byggtork Remko PGT 100

1611 Avfuktningsagg. AFA30

16121 Avfuktare Sorptionsfuktare Munters MDry150

1615 El Björn Byggavfuktare A 60BTB /med hjul o båge/

1616 El Björn Byggavfuktare A 60BT

16161 Avfuktare Sorptionsfuktare Munters. MCS300, MH270

1704 Infravärmare gasol, Inframobil 4005GP

1711 Infravärme IV 13

1712 Infravärmesystem gasol betong

1716 Infravärme IV 16

1733 Infravärme P84

1761 Reglerskåp

1763 Förångningsskåp kap<32kg/tim

1764 Förångningsskåp kap <32kg/tim med oljeavskiljare

1765 Gasolslang

21 Tjältinare, gasol

2103 Tjältiningagg. T90/100

2170 HeatWork isoleringsmattor och presenning

21720 Isolermatta till tjältiningsmaskin

21725 Transportbur till isolermattor

2174 Tjältinare MiniHeater HeatWork MY35

21740 Tjältinare och uppvärmare HeatWork HW Hydroheater

21745 Aerotemper HeatWork

2175 Tjältinare FrostHeater HW 1800

2176 Tjältinare FrostHeater HW 3600

2177 HeatWork CliWi exchanger 100 kW -Värmeväxlare

2178 CliWi - luft och värme

3 Varmluftslang PLSX Ø 125 - 550mm

5115 Hetvattensaerotemper El-Björn TF 15HV-S 15 kW

5121 Hetvattensaerotemper El-Björn TF 30HV-F 30 kW

51212 Hetvattensaerotemper El-Björn TF 50HV-F 50 kW

5154 Hetvattenslang camlock / kopplingar

5156 Mobil undercentral TFUC 400D

5157 Mobil fjärrvärmecentral TFUC 400D EZE SE

5158 Undercentral <800 kW

5159 TFUC 800 EZE Mobil Fjärrvärmecentral

5160 Vakuum-sprayavgasning Servitec 60

5161 Högfors GST - Fjärrvärmecentral för tappvarmvatten

5309 Varmluftsfläkt Elbjörn TF9 380 V röranslutning

5321 Varmluftsfläkt 1-fas 2 kw

5323 Varmluftsfläkt El-Björn TF3EL B 230V

5324 Varmluftsfläkt 380 V 9 kw

5335 Varmluftsfläkt el 2x9 kW

5620 Varmluftspanna 200 kw Remko

5621 Heatmobil HTL 250 med inbyggd tank 2000 lit.

5625 Varmluftspanna 250 kw

5635 Varmluftspanna inb. 3m³ tank, THK

FLASKA Gasolflaska

GASOL Fyllning av flaskor/pkt